Neoddeliteľnou súčasťou Blade stabilizátor
Integral Blade Stabilizer
Integral Blade Stabilizer